Případová studie impregnacedreva.cz

Zvýšení počtu relevantních
poptávek o více než 800 %


PŘÍPADOVÁ STUDIE impregnacedreva.cz

Celkové výsledky

Všechny sledované metriky se s novou webovou prezentací zlepšily:

8 x

POČET POPTÁVEK za měsíc se zvýšil více než 8krát

115 %

KONVERZNÍ MÍRA se zvýšila o 115 %, což vedlo k významnému snížení ceny za každou získanou poptávku

46 %

NÁVŠTĚVNOST Z VYHLEDAVAČŮ se zvýšila o 46 %

25 s

MÍRA OPUŠTĚNÍ webu se oproti původní verzi snížila o 20 %, čas strávený na webu se zvýšil o 25 vteřin

55 %

POPTÁVEK nyní přichází z placené reklamy za přijatelné náklady

SK

SLOVENSKÁ MUTACE která byla spuštěna v září 2019, dosahuje obdobných výsledků jako česká verze

”Komunikace vynikající, vstřícný přístup a pochopení. Velký přínos pro firmu. Rychlé řešení problémů.”

Miloš Holinka,

majitel impregnacedreva.cz

Často stačí jen menší, nepříliš náročné finanční úpravy, aby web generoval relevantní poptávky.

Přečtěte si, jak jsme úpravou webové prezentace, výkonnostním marketingem a tvorbou obsahu pomohli malému živnostníkovi 8krát navýšili počet poptávek a zajistili mu přísun práce, který trvá dodnes.


Miloš Holinka je expert na likvidaci dřevokazných škůdců s více než 20 lety zkušeností. Své služby nabízí – s několika dalšími živnostníky – pod značkou Impregnace dřeva a mj. se podílel na ošetření trámů Týnského chrámu.

Běžnou klientelu Miloše Holinky ovšem tvoří majitelé rodinných a obytných domů, chat či roubenek v Česku a na Slovensku. Mezi služby, které pro ně zajišťuje, patří odstranění dřevokazného hmyzu a hub z:

 • trámů, krovů a bednění
 • podlah
 • historického nábytku

K likvidaci škůdců využívá pan Holinka kromě chemické impregnace také mikrovlnné záření. Vedle toho provádí také inspekci objektů na přítomnost dřevokazných organismů a zajišťuje k nim znalecké posudky.

Problém: web, který negeneruje poptávky

Pan Holinka se na agenturu Online Makers obrátil v březnu 2019 na základě doporučení. Přestože jde o jednoho z předních expertů ve svém oboru, trpěl v té době nedostatkem zakázek. Přestože své služby prezentoval na doméně impregnacedreva.cz, web prakticky žádné poptávky negeneroval.

„Ze starých stránek nám přišlo přes formulář nejvýše několik poptávek za měsíc a prakticky nikdy z nich nevzešla zakázka. Na webu uživatelé zjistili mé číslo a pak se na vše ptali telefonicky. Zabíralo to ohromné množství času.“

Miloš Holinka, zakladatel Impregnace dřeva

Původní přání spustit okamžitě online reklamu jsme panu Holinkovi rychle vymluvili. Starý web nereflektoval chování a potřeby cílové skupiny – např. postrádal formulář, služby byly popsané jen velmi stručně a chyběla možnost zaslat fotografie napadeného dřeva. Kvůli tomu fungoval jako elektronická vizitka, ne jako silný obchodní nástroj přinášející zakázky.

Původní podoba webu impregnacedreva.cz:

Navrhli jsme proto následující postup:

 1. vytvořit na doméně impregnacedreva.cz novou prezentaci, která představí služby Impregnace dřeva a potenciálním zákazníkům zodpoví všechny důležité otázky
 2. vytvořit marketingovou strategii a spustit kampaně pro přivedení relevantních uživatelů (potenciálních klientů)
 3. rozšířit organický dosah webu zpracováním série blogových postů.

Jak jsme postupovali?

Základem všech našich služeb je ujasnění si detailů o službách klienta, jeho konkurenčních výhodách a o chování jeho zákazníků. Pana Holinku jsme proto důkladně vyzpovídali a mj. jsme zjistili, že potenciální klienti:

 • se nejčastěji zajímají o cenu,
 • se často rozhodují na základě rychlosti, s jakou může být práce odvedena
 • zpravidla nevědí, jak napadené dřevo poznat
 • neznají rozdíl mezi jednotlivými metodami impregnace (a např. neví, že natřením trámu či roubení dřevokazný hmyz neodstraní).

„Už mnohokrát jsme se u klientů přesvědčili, že čím důkladnější je příprava na začátku, tím lepší výsledky pak web odvádí. Přípravou strategického dokumentu a jeho odsouhlasením klientem už dnes podmiňujeme všechny naše spolupráce.“

Miroslav Ullman,

zakladatel Online Makers

Tato a řadu dalších zjištění jsme zpracovali do podoby strategického dokumentu, kterým se při dalších krocích řídili všichni naši experti, kteří na úpravě webu pracovali.

Úprava webové prezentace

V prvním kroku jsme zpracovali klasifikační analýzu klíčových slov, která nám posloužila pro určení vhodné struktury webu a následně jsme ji využili k sestavení reklamních kampaní.

Výrazná úprava dosavadních webové prezentace zahrnovala:

 1. vytvoření samostatných podstránek pro jednotlivé služby a vysvětlení jejich podstaty (i s ukázkami, jak napadené trámy či podlahy rozeznat),
 2. doplnění informací o postupu jednotlivých služeb (od zaslání poptávky po předání objektu zpět majitelům – včetně časové náročnosti),
 3. přidání formuláře s možností zaslat snímky napadeného dřeva,
 4. zvýraznění kontaktních údajů v záhlaví prezentace.

Pro prohloubení důvěryhodnosti webu jsme doplnili také o obrazové reference (stav trámů a dalších struktur u zákazníků před zásahem týmu pana Holinky a po něm) a přidali jsme certifikáty, které prokazují kvalifikovanost p. Holinky.

Abychom předešli dotazům ze strany potenciálních klientů, zveřejnili jsme u jednotlivých služeb také orientační ceny. Touto malou úpravou jsme odfiltrovali nerelevantní poptávající (takové, pro které jsou služby Impregnace dřeva příliš vysoké) a zároveň jsme výrazně snížili administrativní zátěž celého týmu.

Propagace webu

Novou prezentaci jsme spustili s nasazeným nástrojem Google Analytics, který nám efektivitu webu umožnil měřit.

Abychom na stránky přivedly relevantní návštěvníky (tedy ty, kteří hledají způsob, jak se dřevokazných organismů zbavit), spustili jsme reklamní kampaně. Využili jsme zpracovanou analýzu klíčových slov a identifikovali jsme dotazy, které při hledání služeb likvidace dřevokazných škůdců lidé používají.

Relevantní slova jsme klasifikovali dle: fáze rozhodovacího procesu, typu dřevokazného hmyzu, služby, ke které se vztahují. Hledanost jednotlivých klíčových a jejich konkurenčnost nám pomohly kvantifikovat předpokládané náklady a velikost poptávky.

V první fázi jsme se zaměřili na vyhledávací kampaně na vyhledávačích Google a Seznam. Pro reklamy jsme zvolili fráze, které potenciální zákazníci používají v poslední fázi rozhodování, tedy ve chvíli, kdy vědí:

 1. jaký je jejich problém (napadení domu dřevokazným hmyzem),
 2. jaké řešení je potřeba (likvidace) a již pouze hledají dodavatele.

V dalších krocích jsme přidali i slova pro počáteční fáze rozhodování (např. kdy uživatel neví, zda je jeho dům skutečně dřevokaznými organismy napaden). Reklamy, které přinášely relevantní poptávky, měly např. tuto podobu:

Kampaně ve vyhledávačích jsme následně doplnili o další typy reklam, především o tzv. remarketing. Jde o reklamy, které se zobrazují uživatelům, kteří web již jednou navštívili a připomíná jim např. výhody daných služeb nebo nabízí bezplatnou konzultaci.

Díky remarketingu mají potenciální zákazníci službu stále na očích, a to až do momentu, kdy odešlou poptávku. V rámci těchto kampaní používáme i nově vzniklé blogové články, které pomáhají potenciálním klientům se v problematice zorientovat a budují důvěryhodnost celé služby (viz následující odstavec).

Tvorba obsahu

Pro navýšení organické návštěvnosti jsme vytvořili také sérii 5 článků na blog, které uživatelům vysvětlují, jak napadení dřeva škůdci vůbec poznat a kdy je vhodné impregnaci svěřit odborníkům.

Tyto články doplňují roli zákaznické podpory, vyvolávají v uživatelích důvěru a zajišťují týmu pana Holinky autoritu v oboru likvidace dřevokazných organismů. Vzhledem k vysoké hledanosti a konkurenčnosti klíčových slov jsme článkům věnovali náležitou péči. Platí totiž, že čím víc je daný článek pro uživatele přínosnější (a stráví na něm více času), tím lépe jej Google a Seznam ve výsledcích vyhledávání umístí.

Tvorbu každého blogového postu jsme konzultovali s panem Holinkou a jeho týmem. Získali jsme od nich užitečné postřehy z praxe a vhodná doporučení. Z nich jsme pro každý článek vytvořili osnovu, ze které po schválení zpracoval copywriter finální text. Články jsme doplnili fotografiemi z terénu a upravili jejich formátování tak, aby se uživatelům dobře četly.

Sérii textů jsme publikovali na přelomu března a dubna 2020. Měsíční organická návštěvnost webu se od té doby několikrát zvýšila:

Po publikaci článků zároveň více než trojnásobně vzrostl počet poptávek z vyhledávání.

V souhrnu pak celý marketingový proces probíhá takto:

Celkové výsledky

Všechny sledované metriky se s novou webovou prezentací zlepšily:

8 x

POČET POPTÁVEK za měsíc se zvýšil více než 8krát

115 %

KONVERZNÍ MÍRA se zvýšila o 115 %, což vedlo k významnému snížení ceny za každou získanou poptávku

46 %

NÁVŠTĚVNOST Z VYHLEDAVAČŮ se zvýšila o 46 %

25 s

MÍRA OPUŠTĚNÍ webu se oproti původní verzi snížila o 20 %, čas strávený na webu se zvýšil o 25 vteřin

55 %

POPTÁVEK nyní přichází z placené reklamy za přijatelné náklady

SK

SLOVENSKÁ MUTACE která byla spuštěna v září 2019, dosahuje obdobných výsledků jako česká verze

”Komunikace vynikající, vstřícný přístup a pochopení. Velký přínos pro firmu. Rychlé řešení problémů.”

Miloš Holinka,

majitel impregnacedreva.cz

Máte také zájem, aby váš web fungoval a doručoval relevantní poptávky?

Chcete, aby vás našli potenciální zákazníci?

Napište nám – připravíme marketingovou strategii přesně pro váš byznys.

Požádejte o konzultaci