Případová studie eco-stations.eu

Navýšení počtu poptávek
o 818 %
B2B klienta


PŘÍPADOVÁ STUDIE
eco-stations.eu

Výsledky

Na začátku letošního roku jsme provedli velké srovnání obchodních a marketingových výsledků webu v roce 2018, 2019 a 2020. Všechny sledované metriky vykázaly signifikantní zlepšení.

sledovaný parametr 2018 2019 2020
míra okamžitého opuštění (bounce rate) 74,45 % 58,25 % 52,18 %
počet návštěv 1 669 13 145 15 308
počet poptávek získaných přes web 22 150 180

62 % všech poptávek z webu přišlo přes placenou reklamu a 24 % přes organickou návštěvnost (Google, Seznam a další vyhledávače). Zbytek poptávek připadá na ostatní kanály.

Velkou část získaných poptávek přeměnily EcoStations ve skutečné zakázky, často značných rozměrů. Řada klientů získaných přes web spolupracuje s panem Rozínkem dodnes.

A dodnes trvá i naše spolupráce s EcoStations. Kromě zpracování článků a placené propagace jsme pro klienta vytvořili také e-shop se suchým ledem a čistící technickou. Vedle toho zajišťujeme např. konzultace k tvorbě obsahu na LinkedInu a pracujeme na novém prodejním webu, který aktivity EcoStations doplní.

Důkladné zpracování kreativního zadání se vám mnohonásobně vrátí. Platí to zejména v B2B segmentu, kde může nákupní proces trvat i více než rok.

Přečtěte si, jak jsme během 2 let spolupráce pomohli společnosti EcoStations navýšit měsíční počet poptávek více než 8krát.


Údržba kilometrů vzduchotechnického potrubí v průmyslu, obchodních centrech či nemocnicích, čištění desítek různých výrobních zařízení a produkce až 83 000 kg pelet suchého ledu; to je jen krátký výčet toho, co společnost EcoStations každý měsíc pro své klienty zajišťuje.

O to působivější je, že to vše zvládá v týmu několika lidí – pod vedením pana Martina Rozínka, který EcoStations roku 2009 založil. Svým zákazníkům firma mj. pomáhá:

  • snížit riziko neplánované odstávky,
  • odvrátit možnost vzniku požáru,
  • dosáhnout potřebné čistoty pro případnou kontrolu z hygieny.

K tomu EcoStations využívá tryskání suchého ledu a dezinfekci ozonem a chemickými činidly. Čistící zařízení (a suchý led) firma také prodává a nabízí k zapůjčení.

Problém: web, který negeneruje leady

Společnost EcoStations stavěla v minulosti svůj byznys především na obvolávání potenciálních klientů (cold calling), popř. využívala doporučení od stávajících zákazníků.

Původní podoba webu eco-stations.eu:

„Původní web jsme navrhovali ve spěchu, vypadal (a fungoval) jako webová vizitka. Stránky generovaly jen pár poptávek měsíčně a protože jsme web nepropagovali, byl obtížně dohledatelný.“

Martin Rozínek, zakladatel a jednatel Eco-stations s.r.o.

V roce 2018 nás pan Rozínek oslovil s poptávkou na služby online marketingu. Rychle jsme dospěli k tomu, že nejprve je potřeba upravit současný web, popř. vytvořit nový web, který by dokázal přednosti EcoStations správně komunikovat a ukázat firmu jako spolehlivého, důvěryhodného partnera. S tím by šla ruku v ruce propagace nových stránek, což by se mělo odrazit ve zvýšeném počtu poptávek.

Jak jsme postupovali?

Ze série schůzek a hloubkových rozhovorů vyplynulo, že stávající webová prezentace nereflektuje potřeby klientů. Potenciální zákazníci se z webu nedozvěděli, v čem tryskání suchým ledem předčí jiné metody čištění a jak konkrétně jim může pomoci.

Chyběly také informace o tom, jak čištění (či prodej zařízení) probíhá, co vše je potřeba zajistit ze strany klienta a jaké výstupy lze očekávat.

Tyto – a další – poznatky jsme shrnuli do strategického dokumentu. V něm jsme u každé služby popsali mj. jednotlivé fáze nákupního cyklu a důležité argumenty, které je potřeba na novém webu komunikovat. Současně jsme zpracovali analýzu klíčových slov, kterou jsme použili nejen při psaní textů, ale i při propagaci a tvorbě článků na blog.

„Online Makers rychle vyvrátili moji původní domněnku, že k vytvoření webu stačí zaslat e-mailem několik informací. Přípravné práce nám zabraly několik týdnů a prošli jsme během všechny myslitelné aspekty našeho podnikání. Bylo to náročné, ale s odstupem času vidím, že se to vyplatilo. Web se stal hlavním kanálem pro získávání nových klientů a troufám si tvrdit, že bez něj bychom nebyli tam, kde dnes jsme.“

Martin Rozínek,

zakladatel a jednatel Eco-stations s.r.o.

Tvorba webové prezentace

Nový web se vystavěl na vlastním redakčním systému a spustil – ve značně rozšířené podobě – začátkem listopadu 2018. Oproti původní prezentaci obsahuje:

  • informace o jednotlivých službách a jejich konkurenčních výhodách a o průběhu spolupráce s klienty,
  • produktové stránky tryskacích zařízení a dalších přístrojů (s potřebými technickými detaily),
  • srozumitelně vysvětlený princip čištění suchým ledem,
  • mezinárodní certifikáty a informace o dodržování normovaných postupů,
  • doporučení spokojených klientů.

Zatímco první čtveřice bodů potenciální zákazníky o službách společnosti EcoStations zevrubně informuje, poslední bod buduje u potenciálních klientů důvěru. Ta je v oboru, kde mohou od poptávky po domluvení zakázky uplynout klidně dva roky, naprosto klíčová.

„Klientům vždy zdůrazňujeme, že použití referencí od spokojených klientů je jedním s klíčových faktorů pro získání leadu. Reálné a ověřitelné doporučení dokáže potenciálního zákazníka úspěšně dovést až k odeslání poptávky.“

Miroslav Ullman

zakladatel Online Makers

Propagace webu

Nový web jsme při spuštění propojili s analytickým nástrojem Google Analytics pro přesné měření jeho efektivity. Primárně nás zajímal počet odeslaných poptávek. Sledovali jsme ale také průměrnou dobu, kterou uživatel na webu stráví a kolik stránek při své návštěvě projde.

Těžiště online propagace jsme vystavěli na PPC reklamách. Podle analýzy klíčových slov a strategického dokumentu jsme sestavili sérii reklam cílící na uživatele, kteří poptávají:

  • průmyslové čištění (např. čištění výrobních zařízení, forem nebo vzduchotechnického potrubí),
  • dodavatele suchého ledu.

Relevantní slova jsme klasifikovali dle fáze rozhodovacího procesu a typu služby, ke které se vztahují. Hledanost jednotlivých klíčových slov a jejich konkurenčnost nám pomohly kvantifikovat předpokládané náklady a velikost poptávky.

Pro vyšší efektivitu online propagace jsme k reklamám ve vyhledávání přidali remarketingové kampaně (viz dále).

Výsledky

Na začátku letošního roku jsme provedli velké srovnání obchodních a marketingových výsledků webu v roce 2018, 2019 a 2020. Všechny sledované metriky vykázaly signifikantní zlepšení.

sledovaný parametr 2018 2019 2020
míra okamžitého opuštění (bounce rate) 74,45 % 58,25 % 52,18 %
počet návštěv 1 669 13 145 15 308
počet poptávek získaných přes web 22 150 180

62 % všech poptávek z webu přišlo přes placenou reklamu a 24 % přes organickou návštěvnost (Google, Seznam a další vyhledávače). Zbytek poptávek připadá na ostatní kanály.

Velkou část získaných poptávek přeměnily EcoStations ve skutečné zakázky, často značných rozměrů. Řada klientů získaných přes web spolupracuje s panem Rozínkem dodnes.

A dodnes trvá i naše spolupráce s EcoStations. Kromě zpracování článků a placené propagace jsme pro klienta vytvořili také e-shop se suchým ledem a čistící technickou. Vedle toho zajišťujeme např. konzultace k tvorbě obsahu na LinkedInu a pracujeme na novém prodejním webu, který aktivity EcoStations doplní.

Máte také zájem, aby váš web fungoval a doručoval relevantní poptávky?

Chcete, aby vás našli potenciální zákazníci?

Napište nám – připravíme marketingovou strategii přesně pro váš byznys.

Požádejte o konzultaci